L’esport al llarg de la nostra història sempre ha vingut condicionat pels rols i estereotips establerts per als diferents sexes, on l’home sempre s’ha vist més beneficiat d’això. Però des de fa uns anys la presència d’esportistes femenines no ha fet més que créixer, gràcies principalment a dos factors: l’alt interès per l’esport de moltes dones, i la promoció que es realitza d’això per part de la ciutadania i els poders públics.

Tota història té un “hi havia una vegada” i el de l’esport s’escriu en els col·legis, perquè ací neix la passió per l’esport. Segons un informe de el Women and Sport, aquelles dones que participen en activitats esportives en el col·legi tenen un 76% de probabilitats de seguir interessades en l’esport la resta de la seva vida. És per això que des de la Federació de Salvament i Socorrisme de la Comunitat Valenciana, venim desenvolupant des de 2018 el programa Esport a l’Escola, l’objectiu principal del qual és fomentar la pràctica de l’activitat física, el coneixement i la divulgació de modalitats esportives en l’àmbit escolar, a més de formar en hàbits saludables, educació en valors i igualtat de gènere.

La Federació de Salvament i Socorrisme de la Comunitat Valenciana i tot l’equip que la formem, treballem des de la perspectiva de gènere per a, mitjançant el salvament, poder traspassar la barrera de la desigualtat.