Curs bàsic RCP i DESA

bàsic rcp i desa

La malaltia coronària és la primera causa de mortalitat als països industrialitzats i fins a un 50% de les morts que originen són sobtades. Cada any a Espanya es produeixen 68.500 infarts dels quals un 30% moren abans de rebre una atenció sanitària qualificada. Tant la mortalitat que provoca la malaltia coronària com l’originada per altres situacions d’emergència, poden disminuir si es realitzen una sèrie d’accions, totes elles importants i que configuren la denominada “Cadena de la Supervivència”.