CURS SOCORRISTA EN INSTAL·LACIONS AQUÀTIQUES (SIAC)

curs siac

A través d’aquest curs no es pretén proposar receptes que es puguen aplicar sempre i d’igual forma, ja que la diversitat de circumstàncies fa impossible que existisquen accidents totalment idèntics als quals es puguen plantejar les mateixes solucions en tots els casos. Per tant, cal dir, que es procurarà donar a conéixer una multitud de tècniques i solucions pràctiques i experiències, amb la finalitat de què aquestes siguen coneguts, i duts a terme si calguera.
Per a això, els participants hauran de ser capaços de:
• Valorar la importància de la professió.
• Utilitzar la prevenció com a eina indispensable del dia a dia.
• Vetlar per la seguretat, tant seua, com a professional, com per la de les víctimes.
• Ser capaços de treballar en equip
• Tindre criteri de decisió davant situacions d’emergència.
• Realitzar una seqüència de rescat completa i prestar les cures pertinents fins a l’arribada del personal especialitzat i tot això aplicar-ho al treball en instal·lacions i parcs aquàtics.

DOCENTS

El responsable i director del programa de formació del Salvament Aquàtic, és un Instructor de Salvament Aquàtic de la Real Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme (RFESS), Socorrista Aquàtic en actiu. La resta del col·lectiu docent són també Instructors i Socorristes aquàtics en actiu, acreditats així mateixos per la RFESS. A més, per a la impartició dels primers auxilis al llarg del curs es comptarà amb llicenciats i diplomats en Medicina i Infermeria, Monitors i Instructors de la Societat Espanyola de Medicina Intensiva, Crítica i Unitats Coronàries (SEMICYUC) així com de l’American Heart Association (AHA), així mateix Llicenciats en Psicologia completen la formació en un dels aspectes importants per al futur socorrista aquàtic en el desenvolupament de la seua professió.

CONTINGUT

El curs tindrà un caràcter mixt, amb component teòric i pràctic. És a dir, el curs íntegrament serà dividit en dos mòduls. D’una banda, el mòdul de Primers Auxilis i per un altre, el mòdul de Salvament Aquàtic específic d’instal·lacions i parcs aquàtics, els quals tindran tant component teòric com pràctic.

DATES D’IMPARTICIÓ

El curs, podrà impartir-se entre setmana o exclusivament els caps de setmana segons el calendari que es publique a cada moment.

AVALUACIÓ FINAL DELS CONEIXEMENTS ADQUIRITS AVALUACIÓ TEÒRICA

Els alumnes hauran de realitzar diversos exàmens. D’una banda, duran a terme els exàmens corresponents als diferents mòduls formatius. En aquests, es combinaran preguntes test i de desenvolupament. Superaran aquestes proves aquells que responguen adequadament al mínim de respostes correctes estipulades. I superen amb èxit les de desenvolupament

AVALUACIÓ PRÀCTICA

En finalitzar el curs formatiu, els alumnes seran avaluats pels instructors tenint en compte els coneixements pràctics adquirits pels alumnes en cadascuna de les tècniques fonamentals, al llarg de les jornades, tant terrestres com aquàtiques per mitjà de diversos simulacres i una sèrie de proves físiques. Per a aconseguir l’aptitud hauran de superar-se amb èxit els nivells preestablits.

DIPLOMES

Rebran un diploma acreditat per la Real Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme (RFESS) validant la seua formació com a Socorrista en Instal·lacions Aquàtiques a tots aquells cursetistes que superen satisfactòriament les avaluacions detallades, sempre que hagen assistit al 85% de les fases tant teòriques com pràctiques. Així mateix com a condició indispensable per a obtindre el diploma els alumnes han d’haver realitzat les corresponents pràctiques no laborals tutoritzades per un socorrista aquàtic professional.