Vols fer un reciclatge a València? Renova els teus coneixements incloent les noves mesures enfront de la Covid-19

Quan et matricules en el curs, automàticament, obtens la llicència federativa que cobreix qualsevol accident que et poguera ocórrer durant la realització del curs. Una vegada superat el curs, aquesta llicència et cobreix no sols de qualsevol accident que et poguera ocórrer durant les teues sessions d’entrenament sinó també davant actes de salvament. Un altre aspecte important és la cobertura que per Responsabilitat Civil tens amb la llicència que aconsegueix fins als 180.000 €.

La vigència de la llicència va des de l’1 d’octubre (o des de la data en la qual se sol·licita) fins al 30 de setembre (12 mesos). És per això que has de renovar-la cada any.

Quant als reciclatges la FSSCV pretén garantir la qualitat, competència i nivell dels vostres coneixements i aptituds per a l’exercici de les vostres activitats professionals cap a la societat.

Per això cada dos anys, per a la renovació de la llicència, s’ha d’actualitzar la titulació superant els següents requisits mínims: – 6 hores presencials en les quals es repassaran conceptes bàsics de primers auxilis i salvament aquàtic, així com informació sobre possibles novetats sorgides en aquest període en l’especialitat desenvolupada.
– 2 hores de pràctiques en piscines encaminades a complementar els coneixements anteriors.
– Examen pràctic de RCPB.
– Superació d’una prova en piscina consistent en 100 m combinada amb busseig (temps límit 3’00’’).