Davant la situació excepcional que estem vivint a causa del COVID-19

NOU CURS EN MODALITAT E-LEARNING

Començament 28 de juny 2021

Completa la teua formació!

Matrícula abierta

En aquest vídeo pots veure a un dels nostres professors, en una classe de salvament en platja.

Envia’ns el teu correu electrònic per WhatsApp al 618 36 40 56, i et manarem la informació completa del curs quan la tinguem, així com els documents per a formalitzar la matrícula. Consulta’ns els teus dubtes.

València

Data de començament: 28 de juny (De dilluns a divendres)

Data de finalització: 2 de agost

Requisits:

– Tindre 15 anys complits (autorització paterna per a menors de 18 anys)
– Tindre un nivell mig-alt de natació

Assignatures:

TEORIA (Online) I PRÀCTICA DE PRIMERS AUXILIS (Presencial)

– Reanimació cardio-pulmonar
– Embenatges i immobilitzacions
– SVB i RCP en temps de COVID -19

TEORIA DE SALVAMENT (ONLINE)

-Recomanacions de salut laboral en l’era COVID

-Covid-19 i seguretat aquàtica

PSICOLOGIA (ONLINE)

-Control de situacions d’estrés

-Habilitats socials

PRÀCTIQUES AQUÀTIQUES+PLATJA (Presencials)

Lloc d’Impartició

Teoria: Online a través de vídeos i tutories amb el professorat(Exàmens en aula)
Pràctiques: Piscina de Malilla

Horari

Dilluns, dimarts y dijous de 10:00-13:00h y de 15:00-17:00h

Dimecres y divendres de 10:00-14:00

Com m’inscric en el curs?

Mitjançant correu electrònic (enviar els documents emplenats i signats, juntament amb una fotocòpia del dni i el justificant de pagament a socorrismo.valencia@gmail.com )

Documentació a aportar:

1-FOTOCÒPIA D.N.I.

2-INSCRIPCIÓ Al CURS

3-AUTORITZACIÓ PATERNA/MATERNA SI ÉS MENOR DE 18 ANYS. DECLARACIÓ D’APTITUD FÍSICA SI ÉS MAJOR DE 18 ANYS.

4-JUSTIFICANT D’INGRÉS

* Enviar-ho a través de l’email socorrismo.valencia@gmail.com 

Preu del curs
485€ dividits en
200 € en el moment de formalitzar la Matrícula i la resta el primer dia del curs

TOTS DOS INGRESSOS S’HAN D’ENVIAR AL CORREU ELECTRÒNIC DE LA FEDERACIÓ AMB EL NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE socorrismo.valencia@gmail.com

Realitzar l’ingrés indicant el nom de l’alumne en el següent compte bancari:
SabadellCAM ES19 0081 0297 1200 0151 0558

Declaración aptitud física menores de edad
Declaración aptitud física mayores de edad
Inscripción Curso

Para más información dirigirse a:
C/ MAESTRO PALAU, 10 BAJO
46008 VALENCIA
(METRO ANGEL GUIMERÁ Y BUS 5, 60,62, 79,80)

TEL. 96 315 50 24
WhatsApp 618364056

E-mail: socorrismo.valencia@gmail.com

HORARIO DE LUNES A VIERNES CON CITA PREVIA
9,30 A 13,30 HORAS