Davant la situació excepcional que estem vivint a causa del COVID-19

NOU CURS EN MODALITAT E-LEARNING DE CAPS DE SETMANA

Començament 7 de Maig 2021

Completa la teua formació!

7 caps de semana

En aquest vídeo pots veure a un dels nostres alumnes, practicant una tècnica de salvament en un dels nostres cursos.

Consulta’ns els teus dubtes.

ALACANT

Data de començament

7 de maig (caps de setmana)

(El curs podria patir variacions de data segons N.º de persones interessades)

Duració: 7 caps de setmana

Requisits:

– Tindre 15 anys complits (autorització paterna per a menors de 18 anys)
– Tindre un nivell mig-alt de natació

Assignatures:

TEORIA (Online) I PRÀCTICA DE PRIMERS AUXILIS (Presencial)

– Reanimació cardio-pulmonar
– Embenatges i immobilitzacions
– SVB i RCP en temps de COVID -19

TEORIA DE SALVAMENT (ONLINE)

-Recomanacions de salut laboral en l’era COVID

-Covid-19 i seguretat aquàtica

PSICOLOGIA (ONLINE)

-Control de situacions d’estrés

-Habilitats socials

PRÀCTIQUES AQUÀTIQUES+PLATJA (Presencials)

Lloc d’Impartició

Teoria: Online a través de vídeos i tutories amb el professorat(Exàmens en aula)
Pràctiques: Piscina de Tossal

Horari

Divendres

Dissabtes   i

Diumenges

Com m’inscric en el curs?

Mitjançant correu electrònic (enviar els documents emplenats i signats, juntament amb una fotocòpia del dni i el justificant de pagament a salvamento.alicante@gmail.com )

Documentació a aportar:

1-FOTOCÒPIA D.N.I.

2-INSCRIPCIÓ Al CURS

3-AUTORITZACIÓ PATERNA/MATERNA SI ÉS MENOR DE 18 ANYS. DECLARACIÓ D’APTITUD FÍSICA SI ÉS MAJOR DE 18 ANYS.

4-JUSTIFICANT D’INGRÉS

* Enviar-ho a través de l’email salvamento.alicante@gmail.com 

Preu del curs
485€ dividits en
240 € en el moment de formalitzar la Matrícula i la resta el primer dia del curs

TOTS DOS INGRESSOS S’HAN D’ENVIAR AL CORREU ELECTRÒNIC DE LA FEDERACIÓ AMB EL NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE salvamento.alicante@gmail.com

Realitzar l’ingrés indicant el nom de l’alumne en el següent compte bancari:
SabadellCAM ES19 0081 0297 1200 0151 0558

Declaración aptitud física menores de edad
Declaración aptitud física mayores de edad
Inscripción Curso

Para más información dirigirse a:
CALLE HONDON DE LAS NIEVES, S/N (ESTADIO ATLETISMO MONTE TOSSAL)
03005 – ALICANTE/ALACANT

TEL. 965 247 282
E-mail: salvamento.alicante@gmail.com

HORARIO DE LUNES A 
VIERNES DE 9:30 A 13:30 HORAS